28 november 2010

Brillat-Savarin och kvinnorna
  Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755-1826)

Första gången jag kom i kontakt med boken  "Smakens fysiologi" av Jean Anthelme Brillat-Savarin var när jag studerade till kock. Det var min lärare som uppmuntrade oss att läsa boken. "Det hör till allmänbildningen om man tänker ägna sitt yrkesverksamma liv i ett kök att känna till en storhet som han, och dessutom är hans bok rolig". 
Det är inte fråga om en kokbok. Jean Anthelme var egentligen advokat och härstammade från en fransk ämbetsmannafamilj. Han levde åren 1755-1826. Samma år som han dog utkom hans bok Smakens fysiologi. Det var en samling anekdoter, iaktagelser och visdom han under årens lopp plitat ner. B-S var en "matmänniska" av stora mått och dessutom en stor filosof. Han gillade att iakta människor och speciellt människors förhållande till mat. B-S gifte sig aldrig utan förblev ungkarl hela sitt liv men han tycks ändå ha varit intresserad av kvinnor. Han ger noggranna beskrivningar av olika kvinnotyper. Han anser det vara ett rent nöje att se en kvinnlig gourmandise i full verksamhet vid måltidsbordet - "ögonen strålar, hennes läppar glänser, hennes samtal är angenämt..." han påstår sig även t.ex.känna igen "friandise" (en  gourmandise som har dragning mot sött) "genom hennes sätt att smacka med tungan när hon äter".  Ja och sen finns det de vanlottade, vilka naturen vägrat befallenhet för smakens njutningar." De som känner ledsnad vid bordet och lever endast för kortspelet boston och förtal...".  I Smakens fysiologi hittas även bantningsråd till korpulenta men även motsatta råd kommer han med, som hur en mager flicka kan få rundare former. När han inte skriver om kvinnor handlar det om bordets nöjen, om finsmakare, om aptiten, om näringsmedlen i allmänhet m.m. I slutet av boken finns ett sändebrev till gamla och nya världens gastronomer. En hälsning från författaren med slutraderna;
"Arbeta, Excellenser! Förkunna edra läror till vetenskapens fromma, håll matsmältningen vid makt i edert eget intresse. Och om I såsom frukt av edra forskningar har lyckan att göra någon viktig upptäckt, så meddela den benägenhet åt eder ödmjukaste tjänare,
Meditationerna författaren till de gastronomiska."

2 kommentarer:

Christian Tikkanen sa...

Var den inte också ganska spännande, att han redan på slutet av 1700-talet kunde beskriva bulemi och anoreksi, även om han inte visste de och kunde sätta en benämning på det, så var det just precis dessa sjukdomar han beskrev, han satt ju till och med vid dödsbädden hos en ung och vacker kvinna som han ansåg tvinade bort på grund av att hon frånkallats mentalt alla gastriala fröjder. Han hade en otrolig obervationsförmåga vår kära Brillat. Läs även, om du inte redan läst den, Le cuisin culinaire av Augusta Escoffier så får du en inblick i den nutida gastronomin med sin filosofi.

MoWe sa...

Jo det var en sorglig historia om flickan som dog.
Augusta E har jag inte läst, tackar för tipset, månne den finns på svenska?
Ps.Har du kommit över Villes Vallgrens matkatekes redan?(...och "Roliga gubbar" också med mkt matanekdoter.)

Skicka en kommentar