2 mars 2011

Istället för Guggenheim?

Kan danskarna så kan väl vi...

Kultur i all ära men kanske det finns annat som vore lite  viktigare än ett Guggenheimmuseum?? Om vi skulle ta och satsa på MATkultur nu istället. Om vi skulle skippa Guggenheimtankarna och bygga upp ett eget "Mathus" istället.
1/3 av maten som äts i Finland idag äts inom den offentliga sekorn. Ett mathus typ det i Köpenhamn skulle gagna den offentliga måltiden och i långa loppet hela folkhälsoarbetet i Finland. I Köpenhamns Madhus arbetar man med att lyfta fram måltidsglädje, måltidsfostran och matkultur. Man jobbar för att den offentliga måltiden skall förbättras.

Köpenhamn-Madhus

KBH Madhus

Och mer om danskarna här!

Madhuset skal være med til at vise veje for, skabelse af gode måltider og måder til at vinde over dårlige vaner, gamle rutiner, utilstrækkelige måltider og mangelfulde spisesituationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar