10 december 2011

Saffransbröd anno 1882

Inte riktigt á la Björklund men goda ändå!

Saffransbröd

"Af godt hwetwmjöl och ljum mjölk göres en jäsdeg; när den jäser arbetas deri 1 skålp (425g) smör, som är wäl twättadt, jemte mjöl efter behof, hwilket inarbetas wäl. Sedan tillägges 3/4 ort(?) (3g) saffran, som förut är torkad, wäl  söndergnuggad och upplött i bränwin, hwaraf man endast tager så mycket, som nätt och jemt behöfwes. Dertill 1/2 skålpund (212g) korinter, 9 ort (38 g) skållad och finstött söt och bittermandel samt några droppar cedroessens. Detta arbetas wäl tillsammans med jäsdegen så att det blir en lagom deg, hwilken sedan betäckes med en warm servet och får stå litet att jäsa upp. Derefter bestrykas de med wispade ägg samt beströs med socker och kanel, hwarefter de gräddas i ugn."


Källa: Gustafva Björklund, Kokbok för husmödrar, 1882

2 kommentarer:

Skicka en kommentar