28 augusti 2011

Forneldar, laxsoppa och havsörn


En eld efter en annan
det brinner en eld i viken
det brinner på ett berg
i lågorna ser vi tiden
i lågorna ser vi märg
låt för en stund din tanke
till forntiden åter gå
över slätten, isen den blanke
till framtiden åter nå
det brinner en eld i viken
det brinner på ett berg

Dikten skriven av Heidi von Wright inför forneldarnas natt 25.8.2007
(kopierad från sydkustens landskapsförbunds hemsida)


Forneldarnas meny i år:

Laxsoppa
Ostar och kex
Plättar och bärHavsörn, syn över viken idag. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar