29 augusti 2012

Vad då närmat?

Närmat är ett jättebra ord tyckte Mats-Eric Nilsson under närmatsdebatten. Ja det är så bra att han gärna vill inplantera det ordet i Sverige. I Sverige talar man mest om lokalt producerade produkter. Närmat (finskans lähiruoka) är kort och koncist. Men vad är då närmat? I paneldebatten funderades det om man kan kalla ett bröd bakat i regionen till närmat om mjölet är långväga. Borde inte alla ingredienserna då också vara från trakten?  Eller fisk. Det finns flera fiskförädlare som säljer t.ex rökt fisk. De kan ha både fisk fångad i närvattnen och importerad. Kan producenten då kallas närmatsproducent? Är det inte att vilseleda kunden om han även har importfisk? Eller ta köttproducenterna, om oxarna är uppvuxna på långväga sojabaserat foder är det då frågan om "riktig närmat"? Borde dessutom ekologiskt odlad närmat och konventionellt odlad närmat märkas ut på skillt sätt så man lättare ser skillnad?

Orden kortrest/ långrest mat kan man förstås också använda sig av. Men vad är kortrest vad är långrest? Går gränsen inom en 50 km radie eller 200 km eller är allt inhemskt kortrest/ närmat? Det kanske beror på vem man frågar. Vi har många olika uppfattningar om den saken.

Nu ska jag gå ut och plocka fallfrukt. Äpplen tio meter från min trappa. Det är åtminstone närmat - det är säkert!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar