2 december 2012

Food enough for all on this planet?


Länkar till Einar Risviks blogginlägg på Ny Nordisk Mat. Intressanta tankar om matproduktion ur det globala perspektivet.

Food enough... Part 1
Food enough...Part 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar