30 januari 2013

Haver til Maver - Från trädgård till mage


Ja men det är klart att vi ska ha skolträdgårdar i Norden! Här ett fint exempel från Danmark. "Jordförbindelse för barn" och gröna klassrum.  Haver til Maver. Under Ny Nordisk Mats konferans i Oslo i november hölls ett intressant föredrag om just detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar