23 maj 2013

Skolträdgårdar


Förra hösten när jag var i Oslo på Ny Nordisk Mats konferans talades det varmt om skolträdgårdar.  All undevisning behöver inte ske inom skolans väggar, mycket kan man lära sig ute i naturen. Ämnen kan flätas in i varandra och man kan se naturen som en enda stor källa att ösa kunskap ur. Här en trevlig blogg som heter Torstens matteblogg om utomhuspedagogik och en skolträdgård i Kalmar.

Visste du att:

  • undervisning utomhus förbättrar bland annat elevers inlärning, hälsa och värdegrund samt ökar deras ansvarstagande för natur och miljö
  • barn kommer ihåg 50 % av det de hör och ser och 80 % av det de upplever
  • det finns ett positivt samband mellan utomhusundervisning och minskade stressnivåer hos barn
  • barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö har färre sjukdagar, är friskare, leker mer variationsrikt, får bättre motorik och kan koncentrera sig bättre
(Denna faktaruta kopierad från NCFFs webbplats)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar