20 november 2013

Barnkonventionsdagen 20.11

Kopierar ett blogginlägg från tidigareUr barnkonventionen: "Som barn räknas varje människa under 18 år. De har rätt att överleva och utvecklas. De har rätt till ett namn och en nationalitet. De har rätt till en god vardag utan våld och utnyttjande.  Barn har rätt till goda auktoriteter, god uppfostran och goda möten med vuxna... "

"Det som är barns rättigheter är egentligen de vuxnas skyldigheter."  (Hbl 20.11 2011)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar