13 september 2015

Bland Charolais i Jakob Sabelhiertas fotspår
Igår vandrade jag omkring på ryttmästare Jakob Sabelhiertas domäner. Ja det är länge sedan han själv gick omkring där eftersom han  föddes kring år 1580 och  dog sextio år senare år 1640. Före Jakob har många andra bott på området och man har funnit arkeologiska fynd och spår av tidig bosättning samt grunden av en borg från 1300-talet i närheten. Numera finns gården Bosgård på markerna i Ylike, Östra nyland. De äldsta delarna på det vackra gula karaktärshuset uppfördes på 1800-talet.

Idag har man många järn i elden på Bosgård. Det idkas det jord- och skogsbruk, viltvård och man håller sig med boskap för köttproduktion, har en liten restaurang samt ordnar diverse tillställningar. Nyligen har Bosgård även börjat sälja sina köttprodukter i Hagnäshallen i Helsingfors. Man värnar om gamla traditioner och håller betesmarkerna öppna med att låta korna av rasen Charolais gå fritt inom stora områden året runt, med möjlighet att  korna kan gå in i en ladugård om vädret blir för kargt.

Skogsbruket sköts som s.k kontinuitetsskogsbruk vilket betyder att man istället för kalhyggen hugger färre träd men oftare. Som exempel: kalhygger man en skog tar det 70-100 år innan skogen är tät och klar för avverkning  igen, i ett kontinuitetsskogsbruk kan man hugga 3-4 gånger under samma tidsperiod, färre träd åt gången men i det långa loppet t.om mer lönsamt! Metoden är skonsammare, skogen mår bättre, arterna utarmas inte, miljöpåverkan inte alls så katastrofal som vid kalhyggesmetoden/ "bioekonomi-metoden", då tyvärr många arter helt försvinner. Vid kontinuitetsskogsbruk kan man fortsätta plocka svamp och bär i skogen och ha skogen som rekreationsområde. Man behöver inte heller lägga pengar på nya plantor eftersom man låter en hel del unga träd växa vidare. De fritt gående korna gödslar markerna och kretsloppet fungerar.  Det är så här skogar skall skötas!

Bosgård bjuder också på några fina naturstigar om man vill ut i naturen.

 
 
Avslutningsvis lunch på gården. Charolaishamburgare
(med rågbröd på vår begäran, specialitet för dagen).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar