22 november 2010

Rädda Östersjön- ät brax!


Gör en miljögärning genom att äta vitfisk från Östersjön istället för odlad/ importerad fisk var  budskapet en Ingåfiskare, Klaus Berglund, hade i ett radioprogram i radio Vega senaste vecka. Braxen tar över våra vatten och någonting bör göras. Om konsumenterna, du och jag, ändrar vår inställning till brax och annan mörtfisk kan vi bidra till en renare Östersjö. Då braxbeståndet ökat så radikalt som det gjort de senaste åren så har samtidigt övrig fisk som t.ex gös och abborre minskat i våra vatten. 
Fråga nästa gång i fiskdisken efter brax istället för att automatiskt ta lax alltså! Ju större efterfrågan desto oftare får vi se den i fiskdisken. Det är billig, helt o.k i smak och kan man dessutom göra en insats för Östersjön så...
Genom att systematiskt fiska bort mängder av dominerande "skräpfisk, kan man minska näringsbelastningen i våra övergödda kustvatten och samtidigt ge värdefisken och yrkesfiskarna en ny chans. Brax och mört kan användas till produktion av biogas, som  djurfoder i pälsdjursfarmarna, men även som föda till oss konsumenter! Vi måste bara lära oss att se potentialen i denna fisk. Berglund berättade att då han någongång sålt brax till en affär i Helsingfors köptes fisken omedelbart upp av invandrare. Kanske vi kunde lära oss något av dem.
I sydligare länder och i vårt östra grannland  är mörtfiskar inte alls klassade som "skräpfisk".  De är fullgoda råvaror man kan laga god mat av!

Följande text ett utdrag från tidningen Västra Nyland (jan 2010)

Redan en fångst på 10 miljoner kilo eller m.a.o. 10 000 ton innebär att man minskar näringsmängden i vattnet med ca 90 ton fosfor och 290 ton kväve, har Klaus räknat ut.
Det innebär, att man enbart med den här åtgärden skulle uppfylla en kännbar del av de krav på årlig utsläppsminskning (150 ton fosfor, 1 200 ton kväve) som Östersjökommissionen Helcom för ett par år sedan ställde på Finland, framhåller Berglund.


"Vi har en stor skuld i havet, som behöver åtgärdas"
 Orian Bondestam 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar