20 november 2011

FN:s barnkonventionsdag

"Som barn räknas varje människa under 18 år. De har rätt att överleva och utvecklas. De har rätt till ett namn och en nationalitet. De har rätt till en god vardag utan våld och utnyttjande.... Barn har rätt till goda auktoriteter, god uppfostran och goda möten med vuxna... Det som är barns rättigheter är egentligen de vuxnas skyldigheter."  (Hbl 20.11)

Och detta gäller förstås inte bara idag utan alla dagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar