12 februari 2013

Matskolan och morötter
Idag hörde jag den goda nyheten att projektet med Matskolan utvidgas!! Allt fler barn får möjlighet att gå i matskola på loven. Nu har även MTK (centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter) och Maito- ja Terveys ry (Mjölk och hälsa rf) sällat sig till SLC, Folkhälsan och 4H. Bra! Pilotprojektet på finlandssvenskt håll håller på att bli landsomfattande och går nu över språkgränserna.
Läs mer: Ruokakoulu-Matskolan (text på finska).
...och här på svenska.

Om ännu mat- och måltidskunskap kunde involveras mer i skolornas vardag med t.ex ökade timresurser för huslig ekonomi så skulle det se riktigt lovande ut!

I Finland börjar hushållsundervisningen först i klass 7. Innan dess har man inte speciellt mycket "mat" på schemat. Efter sjuan väljer barnen om de vill fortsätta med hussa på 8:an och 9:an. Många vill fortsätta men en del väljer att inte göra det. Att under sin skoltid ha endast några veckotimmar hussa under 1-3 år anser jag vara alldeles för lite. Ja det finns alltså de som bara har hussa under ett enda år medan de går i åk 1-9!

När jag dragit klubbverksamhet för skolbarn (som ännu inte gått i sjuan) märker man hur ovana många barn är i kök. Visst finns det de som klarar allt med glans men många är osäkra."Hur skalar man en morot?" "Får jag använda kniven?" "Hur knäcker man ett ägg?" är inte alls ovanliga frågor. Sen när de fått pröva sig fram så lyser de av stolthet och glädje.  Jag skulle kunna komma med en lång lista på argument varför barnen borde tillbringa mer av sin tid i kök. Men nu blir det bara några uppmaningar till föräldrar:

Ge barnen tillgång till köket!
Ge barnen skalknivar och morötter!
Uppmuntra dem! Beröm!

Under senaste klubbträff jag drog fick barnen börja med att skala sig en morot. Som vi sedan knaprade på medan jag gick igenom vårt övriga program. På programmet; Sapereövningar med frukter, sedan fick de laga en fruktsallad och efter det hann vi ännu med några doftlekar med kryddor.

Visste föresten du detta om moroten?

2 kommentarer:

Christian Tikkanen sa...

Ett bra och behövligt inlägg Monica. Det händer en hel del överallt i Norden nu i den här kategorin. Vi lever i spännande tider. Sapere och smakskolor introduceras lite var stans och det är bra. Skall träffa Lantbruks och matministern, Nordiska ambassadörer och diskutera den nya trenden, Sapere genom smakskolor och vad vi som företrädare för den kan hjälpa till med för att göra den ännu mera attraktiv i skolor men också i åldringsvården.

Monica sa...

Fint!

Skicka en kommentar