6 november 2013

Offentlig måltid - Ateria-13


En dag i Helsingfors; Gamla hamnen och Ateria-13 blev det igår. Mässa och seminarium för yrkesfolk inom offentlig måltid. En tillställning där industrin har en framträdande plats men även många andra aktörer fanns på plats. Bland annat EkoCentria, Kommunförbundet och Arbetshälsan. Gick lite mellan salarna och lyssnade än på det ena, än på det andra. En sak blev jag ännu mer på det klara med efter dagen, jag är ingen storköksmänniska. Vill jobba nära matgästerna i ett så pass litet kök så att jag ännu greppar det hela. Jag är kock och vill laga mat, inte värma upp industrins. Jobba i ett kök där jag kan påverka och inspireras. Så som nu. Jag har haft tur, de är så många som bara måste acceptera de riktigt stora köken för annars går de utan jobb. Småköken blir tyvärr allt färre. Tror de största förlorarna är barnen och det är väldigt ledsamt.

Men många positiva saker lyftes ändå fram under dagen. Måltidspedagogik/måltidsfostran är starkt på frammarsch och de som jobbat med det ett tag är ivriga på att poängtera nyttan med det hela. Att på ett pedagogiskt sätt få barnen att våga smaka, väcka deras intresse för grönsaker och jobba för att skapa fina måltidstunder är viktigt i vardagen. En måltid är inte bara mat det är mycket kring den som också skapar kvalitet. - Vi behöver kanske en helt ny yrkesgrupp: pedagoger med måltidsfostran som specialitet.Det är mycket som som bygger upp en bra måltidsupplevelse:
Fysiskt: miljön, hur man lägger fram maten, belysning...
Socialt: Atmosfären, att de vuxna äter med barnen...
Pedagogiskt: mallexempel, info om maten och inte minst
genom att väcka intresse genom SAPERE-smakskola! 


2 kommentarer:

Christian Tikkanen sa...

Så bra Monica. Klokt att man i Finland talar om måltidsfostran och måltidspedagogik som ett verktyg för bättre måltidskännedom och måltidsupplevelser för barn och att det är på frammarsch. Men det är ledsamt konstatera att måltidsfostran och måltidspedagogiken ges via fel signaler legitimitet för industrialiseringen utan att tänka på att det är genom råvaran och framställningen av råvaran som pedagogiken får sin slagkraft, undrar hur de framtida pedagogerna/ saperisterna skall kunna jobba med skolelever och måltidsfostran om inte den serverade måltiden stämmer överens med den förväntade effekten av matfostran och pedagogiken man så gärna vill framföra. Jag kan ana mig till att varken Jacques Puisais eller Carl Jan Granqvist hade tänkt sig att Sapere skulle kunna eller ens få förverkligas genom industrimat som ett led i att göra barn till medvetna konsumenter.

Monica sa...

Sapere och industrimat hör givetvis inte ihop. Det finns två riktigt stora problem i nuläget enligt mig: att skolor/daghems egna kök försvinner + att hushållsundervisningen i Finland påbörjas alltför sent (först i klass 7!) Det är många käppar i hjulet som gör det besvärligt att lyfta fram kvalitativ måltidspedagogik.

Skicka en kommentar