21 mars 2016

År 2020 skall alla äta! /Gastro del 2

Framtidsmål och visioner. Under seminariet "Puuroja lasten lautasella ja muuta ruokakasvatusta" i samband med Gastromässan (se förra inlägget) behandlades allt från nuläget till framtidsvisioner. Ett plock från seminariet:

Marjaana Manninen (Utbildningsstyrelsen) berättade att man har satt som mål att ALLA barn ska äta skolmat år 2020. Som det ser ut nu är det tyvärr en del som hoppar över den viktiga lunchen. Barn behöver energi för att orka i skolan och att hoppa över skolmåltiden gagnar ingen. Dels kan skolmaten göras mer attraktiv, dels borde attityden till skolmat förändras. Det är av yttersta vikt att vuxna talar positivt om maten och att de visar gott exempel med att äta med barnen. En  fin satsning har man gjort då man nu på allvar tar med måltidspedagogik i den nya läroplanen. Vi kommer att se bra mycket mer "mat på schemat" i framtidens skola då måltidspedagogik kommer att bakas in i ett flertal sammanhang. Att man i Finland skrivit in skolmaten som en del av läroplanen är finemang!


Arja Lyytikäinen (Evira)
Arja Lyytikäinen talade om hur vi inte bara kan se mat som ett tekniskt ätande och ur näringssynpunkt. Vi måste kunna erbjuda barnen en pedagogisk helhet kring mat. Hon talade varmt om "arjen hyvinvointipedagogiika"... d.v.s att barnen har rätt till "välmåendepedagogik i vardagen". Och detta gäller inte bara barnet under barnaåren, nej det är ett livslångt lärande från fosterstadiet till ålderdomen det egentligen handlar om. Att skapa en atmosfär kring ätandet som är positivt. Lär man sig redan som barn att njuta av måltidsstunder hänger det med en hela livet. Matglädje. Att äta tillsammans i familjen är också något vi borde bli bättre på och att äta regelbundet är bra.


Virpi Kulomaa (ammattikeittiöosaajat ry)

Virpi Kulomaa berättade i sin tur om hur måltidsservice och pedagoger borde mötas. Daghemspersonal och kostservice kan t.ex sätta sig ner och fundera tillsammans på mål och förväntningar. Kanske daghemmet vill ansöka om et s.k "Smakalfabets-diplom" (Makuaakkosetdiplomi). Det motsvarar skolornas Skolmatsdiplom men är anpassat för barndagvård/ daghem. Se mer under adressen www.makuaakkosetdiplomi.fi. Där finns frågor rörande måltiden och måltidspedagogiken som man kan fundera över tillsammans.


Sami Kilpeläinen (Arla Oy)

Sen berättade Sami Kilpeläinen om mjölkkonsumtion. Om hur människors vanor förändras. Ser man på siffror är mjölkkonsumtionen i dags dato enormt mycket större på våra breddgrader än t.ex i Asien eller Afrika men just nu ökar konsumtionen i dessa världsdelar och man frågar sig vad som händer om den ökar drastiskt. Kommer vår inhemska mjölk att räcka till för oss och hur mår den finska mjölkbonden idag? 

Det sista anförandet hölls av Marjut Kuula (Trust food) och handlade om framtidsscenarier. Om automatrestauranger och intelligenta bestick och tallrikar. Kanske föräldrar i framtiden kan se i sina mobiler exakt vad barnet fått i sig på dagen. (Låter skrämmande om vi kommer att bli såna kontrollfreak!). Kanske vi printar ut vår framtida matportion via en 3D-printer? Insekter är på kommande som ni vet och vildmaten har redan hittat vägen till våra tallrikar. En framtidsvision är också att vi, allt fler, kommer att vilja ha färsk mat och att processad mat inte längre känns rätt. Automatik, robotar, som gör jobbet är trots det framtidens melodi...

Så antar att uppsägningarna ökar inom köksbranschen liksom inom många andra branscher där robotar tar vid.. Man får väl ta och bli vildörtssamlare eller gräshoppsuppfödare då - ja om inte robotarna sedan sköter det med...(ur boken Minikarjaa, Lena Huldén)


Insekter slår igenom  när man förstår hur mycket  pengar man
 kan spara in genom att dryga ut köttfärssmeten med insektmjöl....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar